Nachtverblijf

We beschikken over enkele kamers voor nachtverblijf. Tussen 18u en 9u kunnen ouderen opgevangen worden en door onze medewerkers met de beste zorgen omringd worden.

Gebruikers van het nachtverblijf kunnen opgehaald en terug naar huis gebracht worden.

Contactpersoon: sociale dienst